การขอขมากรรม บิดามารดา และ การขออโหสิกรรม คืออะไร ?

การขอขมากรรม บิดามารดา และ การขออโหสิกรรม คืออะไร ?

ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “บิดา มารดา คือพระอรหันต์ของบ้าน”บิดามารดาถือเป็นบุคคลที่มีบุญคุณอันสูงสุดของลูกๆ และเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องตอบแทนพระคุณท่านให้ถึงที่สุด ลูกคนใดที่ทำไม่ดีกับบิดามารดาแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกาย ทางวาจา หรือทางความคิดก็ตาม ถือว่าได้สร้างบาปมหันต์ ลูกที่ทำให้บิดามารดาน้ำตาตกเท่ากับทำให้บิดามารดาตกนรก เป็นบาปหนักอย่างยิ่ง หากไม่ทำการขอขมาเพื่อให้ท่านอโหสิกรรม ชีวิตก็จะหาความเจริญไม่ได้ เพราะมีบาปติดตัวมีชั่วติดตน ดังนั้น เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น เราควรหาโอกาส ขอขมากรรม กับบิดา มารดา เพราะว่าเราคงจำไม่ได้ว่าได้ติดค้างกรรมอะไรกับท่านเอาไว้บ้าง บางขณะเราเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ทำให้เราจะติดกรรมกับท่านได้ วิธีขอขมาบิดามารดา เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง การ ขอขมากรรม บิดามารดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำได้ทุกเทศกาล ไม่ใช่เฉพาะวันพ่อ วันแม่ เท่านั้น สำหรับการขอขมาบิดามารดา เป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนควรทำ เพราะใน 1 ปีที่ผ่านมา เราไม่อาจรู้ได้ว่า มีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้บิดามารดาไม่พอใจ ไม่สบายใจ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม และการขอขมาบิดามารดา ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วย ซึ่งการขอขมาบิดามารดาสามารถทำได้ทุกวัน และทุกเทศกาล สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาบิดามารดา พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย …