วัดประจำรัชกาล ที่ 1-10 แห่งราชวงศ์จักรี

วัดประจำรัชกาล ที่ 1-10 แห่งราชวงศ์จักรี

มารู้จักกับ วัดประจำรัชกาล ที่ 1-10  แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ซึ่งวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้ชาวไทยเห็นว่าประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ของเราทรงเป็นพุทธศาสนิกและอัครศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนาเสมอมา ธาราญา ขอชวนสายบุญ ไปไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล กันค่ะ วัดประจำรัชกาลที่ 1– วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” หรือ “วัดโพธิ์”  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง       ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551และวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ คลิกแผนที่ วัดประจำรัชกาลที่ 2– วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ …

รายชื่อวัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

วัดในกรุงเทพมหานคร มีนิกายค่อนข้างหลากหลาย อาทิ มหานิกาย, ธรรมยุติกนิกาย, อนัมนิกาย, จีนนิกาย แต่โดยหลักๆแล้ว แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย พระอารามหลวงมหานิกาย พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร ชนิดราชวรวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  แขวงดุสิต เขตดุสิต พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร ชนิดราชวรวิหาร วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ วัดราชบุรณราชวรวิหาร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ชนิดวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร  …