วันตรุษจีน

วันตรุษจีน 2567 วันไหน สีแดงสำคัญอย่างไร ประวัติและข้อห้าม

วันตรุษจีน เป็นวันเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีน ตามปฏิทินจีน ชาวจีนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก เพราะนับว่าเป็นการรวมญาติครอบครัวได้อยู่พร้อมกัน ไหว้เจ้า ขอพร อวยพร และรวมถึงให้อังเปากันในวันตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเร่ิมวันใหม่ของปี วันตรุษจีน ปี 2567 วันไหว้ วันจ่าย และวันเที่ยว ตรงกับวันที่ไหน วันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกิจกรรมในช่วงตรุษจีนจะแยกวันออกมาเป็น 3 วันดังนี้ วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันจ่าย คือ วันก่อนวันสิ้นปีก่อนถึงตรุษจีน เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องออกไปจับจ่าย ซื้อของ รวมทั้งอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ วันไหว้ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตอนเช้ามืด จะเริ่มพิธีการไหว้ ป้ายเล่าเอี๊ย โดยเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ มีเครื่องประกอบการไหว้ คือ เนื้อสัตว์สามอย่าง ได้แก่ หมู เป็ด และไก่ ตอนสาย จะทำพิธีการไหว้ ป้ายแป๋บ้อ เป็นการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ตอนบ่าย จะทำพิธีการไหว้ ป้ายฮ่อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว วันเที่ยวตรุษจีน หรือ วันตรุษจีน …