วันมาฆบูชา 2567 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่นับได้ว่า ชาวไทยและผู้นับถือศาสนาพุทธ จะไปวัดทำบุญ ฟังธรรม และ เวียนเทียน เป็นหนึ่งในสามวัน สำคัญทางศาสนาของไทย คือ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันวิสาขบูชา และบางครั้งจะเรียกว่า วันพระใหญ่ รวมถึงเป็นวันหยุดราชการ จึงมักจะพาครอบครัวไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ชำระจิตใจ และเสริมมงคลให้กับชีวิต

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันมาฆบูชาในปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันมาฆบูชาตรงกับกับวันเพ็ญขึ้นกี่ค่ำ และ เดือนอะไร

ส่วน มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ประวัติวันมาฆบูชา

เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

  1. 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุป

เครดิตเพจ https://www.sanook.com/campus/910849/

โอวาทปาติโมกข์ หัวใจคำสอน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญ เป็น “ปาติโมกข์” ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดปฐมโพธิกาล คือ 20 พรรษาแรก เฉพาะครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน 3) หลังจากตรัสรู้แล้ว 9 เดือน

บทโอวาทปาติโมกข์

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวง อาการทั้งปวง,

กุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อม,

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,

เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

ขอบคุณจากเพจ https://th.wikipedia.org/wiki/โอวาทปาติโมกข์

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

 

กิจกรรมที่สำคัญสำหรับทำบุญในวันมาฆบูชา

  1. ทำบุญใส่บาตร โดยจะทำในช่วงเช้า เพื่อสร้าวจิตใจผ่องใส
  2. ทำบุญที่วัด ถวายสังฆทานให้กับผู้ล่วงลับและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
  3. เข้าวัดฟังธรรม สร้างจิตใจให้เบิกบานเพราะการฟังธรรมนับว่าได้บุญมากอย่างหนึ่ง เมื่อทำให้คลายสงสัยในทุกข์ย่อมเกิดปัญญาจากการฟังธรรม
  4. เวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ
  5. สวดมนต์ และ นั่งสมาธิ

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างบุญกุศลให้กับจิตใจ ได้รับอานิสงส์มาก จากการรำลึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ  เช่นการนั่งสมาธิรำลึกถึง พุทโธ สร้างสติและปัญญาให้เกิดจิตกุศล ย่อมมีคุณรักษาแก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญปลอดภัย