ผ้าไตร 7  ชิ้น

ผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง แตกต่างกันและเลือกอย่างไร

ผ้าไตร 7 ชิ้น สำหรับผู้ที่กำลังจะบวชหรือหาเลือกซื้อให้กับผู้ที่กำลังจะบวช การทำความเข้าใจในเรื่องผ้าไตรจีวรหรือ ชุดเครื่องบวชสำคัญเพราะต้องทราบว่า วัดที่สังกัดนั้นเป็น ธรรมยุตหรือ มหานิกาย(แต่การปฏิบัติตามหลักพระวินัย เหมือนกันในศีล 227ข้อ)  ทำให้ในการเลือกซื้อผ้าไตรนั้น อาจจะเกิดความสับสน จึงนำบทความดีมาฝากกัน ผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง ไตรครองผ้าไตรครบชุด (7 ชิ้น) ประกอบด้วย ผ้าสบงขัณฑ์, ผ้าจีวร, ผ้าพาดบ่าหรือสังฆาฏิ (2 ชั้น), อังสะ, รัดประคด, ผ้ารัดอก ผ้ารับประเคนหรือผ้ากราบ ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://dharayath.com/ผ้าไตร/   สิ่งที่ต้องพิจารณา ผ้าไตรแบบไหน ดังนี้ สี ในประเทศไทยมีพระสงฆ์อยู่สองฝ่าย นุ่งห่มจีวรสีต่างกัน มีหลักๆ คือ พระสงฆ์ธรรมยุต นุ่งห่มจีวรด้วยสีกรักแก่นขนุน สีพระราชทาน พระสงฆ์มหานิกาย นุ่งห่มจีวรด้วยสีเหลืองส้ม สีพระราชทาน ชุดผ้าไตรจีวร วัตถุประสงฆ์ในการถวายผ้าไตร ผ้าไตรแบ่งได้ 2 แบบหลักตามความต้องการใช้งาน แบบที่ 1ผ้าไตรชุดใหญ่ ใช้สำหรับการบวชพระ ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย ใช้ในการบวชพระ …

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา 2567 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่นับได้ว่า ชาวไทยและผู้นับถือศาสนาพุทธ จะไปวัดทำบุญ ฟังธรรม และ เวียนเทียน เป็นหนึ่งในสามวัน สำคัญทางศาสนาของไทย คือ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันวิสาขบูชา และบางครั้งจะเรียกว่า วันพระใหญ่ รวมถึงเป็นวันหยุดราชการ จึงมักจะพาครอบครัวไปวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ชำระจิตใจ และเสริมมงคลให้กับชีวิต วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันมาฆบูชาในปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชาตรงกับกับวันเพ็ญขึ้นกี่ค่ำ และ เดือนอะไร ส่วน มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประวัติวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ …

แก้กรรม

แก้กรรม ด้วยตนเองให้ได้ผลดีที่สุด

แก้กรรม ให้ตัวเองจึงมีมากมาย แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล ในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมี อาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรม จะหายเจ็บป่วยทันที กรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วย ก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้ว หากกรรมยังเยอะ ก็ยังลำบากอยู่ แก้กรรม หมายถึงอะไร การแก้กรรม หมายถึง การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อ แก้ไขและบรรเทา วิบากกรรมที่ส่งผล ไปในทางไม่ดีหรือร้าย ซึ่งเป็นผลจากการทำกรรมที่ผ่านมา ทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติอ การแก้กรรมนั้น ต้องเข้าว่า กรรม มีกี่ประเภท ในที่นี้จะแบ่งประเภทตามลำดับการให้ผลของกรรมก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1. ครุกรรม คือ กรรมหนัก ใครทำครุกรรม ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็ปิดอบายไปเลย ละโลกแล้วไปสู่สุคติภูมิแน่นอน คือ ไปสวรรค์ ไปเป็นพรหม อรูปพรหม เคยทำบาปเท่าไรก็ตาม ปิดประตูเลย ตัวอย่างของครุกรรมฝ่ายดี คือการได้ฌานสมาบัติ นั่งสมาธิจนได้ดวงสว่างใส ๆ ได้ปฐมฌานเป็นต้นไป ใครเคยทำกรรมไม่ดีอะไรมาก็ตาม ถ้านั่งสมาธิจนได้ปฐมฌาน เกิดดวงใส ๆ นิ่งที่กลางท้องปิดอบายเลยชาตินี้ ส่วนครุกรรมฝ่ายบาป ได้แก่ …

ตัดกรรม

การ ตัดกรรม คืออะไร?

ตัดกรรม ตัดเวร คืออะไร ตัดกรรม คือ การหยุดทำความชั่วหยุดทำบาป การตัดเวร คือ การหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน คือไม่แก้แค้นซึ่งกัน และกันรู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกัน และผู้ที่ทำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษ ผู้ที่ถูกขอโทษก็รู้จักคำว่าให้อภัย อันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร (ขอบคุณข้อมูล)https://today.line.me/th/v2/article/DYnGEo โดยคติความเชื่อ “พิธีตัดกรรม” หรือ “การแก้กรรม” คือการชำระล้างกรรมเก่าๆ ที่แต่ละคนเคยทำไว้ในชาติก่อนๆ เพื่อชาตินี้จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ความรักราบรื่นและอื่นๆ เพราะจะไม่มีกรรมเก่ามารบกวนอีกต่อไป ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร คืออะไร เป็นหนึ่งในความเชื่อเรื่อง ตัดกรรม กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว กรฺม ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่มีเจตนา แปลรวมกันว่า กรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไป ขออโหสิกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่า …

อานิสงส์

อานิสงส์ หมายถึงอะไร และทำบุญอะไรอานิสงส์สูงอ่านที่นี่

การทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้รับอานิสงส์สูงมากมาย ทำบุญอย่างไรถึงได้อานิสงส์สูง และ อานิสงส์ หมายถึงอะไร ที่จะนำพาบชีวิตผ่านอุปสรรค ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นสุข ไม่ทุกข์ร้อนใด ๆ หรือ คลายทุกข์นำไปพาไปเจอสิ่งดีๆ   อานิสงส์ คืออะไร  อานิสงส์หมายถึงผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ, ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญ ใช้ว่า ผลานิสงส์ หรือผลอานิสงส์ ก็มี อานิสงส์เป็นผลผลิตจากการประกอบความดีต่างๆ ตามคติที่ว่า ทำดีได้ดี หมายความว่าเมื่อทำความดี ความดีย่อมให้อานิสงส์เป็นคุณความดีก่อน ลำดับต่อมาคุณงามความดีนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจไหลออกมาสนองผู้ทำในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำ เปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมจะได้ผลเป็นลูกมะม่วงก่อน ต่อมาลูกมะม่วงนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจต่อไปเมื่อนำไปเป็นอาหาร นำไปแลกเป็นของหรือนำไปขายเป็นเงิน เครดิตข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ ทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงมีอะไรบ้างและได้อานิสงส์อย่างไร ที่นี่มีแนะนำ อานิสงส์ การถวายผ้าไตรจีวร หลายท่านทำบุญด้วยการนำ ผ้าไตรจีวร มาถวายพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญต่าง ๆ ในทางศาสนา หรือ ผู้ที่กำลังทุกข์และมีจิตศรัทธาในการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อขออโหสิกรรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้น มองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย และคลายความอันตรายต่างๆได้ ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ เกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส เป็นผู้อิ่มเอมใจ อันเกิดจากการอิ่มบุญ ขจัดพ้นจากความยากลำบาก และความยากจนแสนเข็ญ …

ไอเดียการจัดชุดสังฆทาน

ไอเดียจัดชุดสังฆทาน สำหรับครอบครัวสายทำบุญ อ่านที่นี่

เข้าปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมาชาวพุทธนิยมทำบุญเข้าวัดถวายสังฆทาน หรือ จัดชุดสังฆทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับในครอบครัว และ ขออโหสิกรรรมกับเจ้ากรรมนายเวร รวมถึงการขอพรกับหลวงพ่อ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปกป้องคุ้มครอง ให้ชีวิตพอแต่ความรุ่งเรือง การจัดเตรียมสิ่งของด้วยความตั้งใจและศรัทธาย่อมส่งผลถึงผู้รับกับผู้ให้มีความเย็นกายสบายใจ ได้รับแต่สิ่งมงคล  เริ่มตั้งแต่อการคัดเลือกสิ่งของให้ได้ถึงประโยชน์โดยแท้จริง บางท่านอาจยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือเลือกของที่จะทำบุญจัดชุดสังฆทานอย่างไร หรือกังวลในการจัดว่าถูกตั้งหรือไม่เวลานำไปถวายพระสงฆ์  ไอเดียจัดชุดสังฆทาน มีมาแนะนำการจัด คัดเลือกของที่ได้ประโยชน์กับผู้ใช้อย่างแท้จริง และ เหมาะกับทุกโอกาสในการทำบุญ ไอเดียจัดชุดสังฆทาน สำหรับพระสงฆ์ตามปัจจัยสี่ 1. อาหาร และ เครื่องดื่ม สังฆทานอาหารและสังฆทานเครื่องดื่ม หลายคนอาจไม่รู้ว่าเราสามารถนำมาถวายเป็นสังฆทานได้ จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลไม้อบแห้งต่าง ๆ แยมทาขนมปัง รวมถึงอาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ก็สามารถนำมาใส่ชุดสังฆทานถวายได้ เพราะพระสงฆ์สามารถฉันเพื่อบำรุงร่างกายเป็นกำลังในการทำงานเพื่อศาสนาต่อไป อีกทั้งเรายังสามารถถวายเครื่องดื่มต่าง ๆ ในชุดสังฆทานได้อีกด้วย 2. ยารักษาโรค ยารักษาโรค เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรถวายในชุดสังฆทาน โดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้านต่างๆ เช่น ยาแก้ปวดหัว ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นต้น 3. เครื่องนุ่งห่ม จีวร ในชุดสังฆทานนั้นสามารถถวายเครื่องนุ่งห่ม จีวร หรือ ผ้าอาบน้ำฝนได้ เพราะเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ 4. เครื่องอุปโภค เครื่องอุปโภค ควรเป็นสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน – ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย …

เสริมดวง

เสริมดวง 2567 ทั้ง 12 ราศี อย่างไรให้การเงิน การงาน และ ความรักปัง

เข้าปีใหม่ 2567 ปีนี้เป็นปีนักษัตร ปีมะโรง หรือ ปีมังกรทอง  หลายท่านมีความเชื่อในด้านโชคชะตาราศีที่มีผลต่อจิตใจในด้าน การเงิน การทำงาน และรวมความรัก การ เสริมดวง ทั้ง 12 ราศี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเชื่อของแต่ละบุคคล เพื่อจุดมุ่งหมายในการนำพาไปสู่การดำเนินการเงินและชีวิตให้มีความราบรื่น ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้อีกความเชื่อด้านเสริมดวงแก้ปีชง 2567 เสริมดวงชะตาให้ผ่านพ้นอุปสรรรค ในการดำเนินชีวิตให้ราบรื่น ผ่านพ้นปัญหาในปีนี้ได้อย่าง   เสริมดวง ตาม 12 ราศี มีดังนี้ ราศีเมษ, ราศีตุลย์, ราศีเมถุน, ราศีธนู เสริมดวงชะตาให้เคราะห์กรรมเบาบาง ปัญหาและอุปสรรคคลี่คลาย ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือคนพิการหรือด้อยโอกาส   ราศีสิงห์, ราศีกุมภ์, ราศีกันย์, ราศีมีน เสริมดวงชะตาให้การงานมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง ชีวิตพบแต่ความสุขด้วยการทำบุญสังฆทาน บริจาคเงินให้วัดหรือโรงพยาบาล   ราศีพฤษภ, ราศีพิจิก, ราศีกรกฎ, ราศีมังกร เสริมดวงชะตาด้านการเงิน มีโชคลาภ เงินทองมีกินมีใช้ ด้วยการทำบุญข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ …

อั่งเปา

อั่งเปา กับ เเต๊ะเอีย ความหมายและความเชื่อ พร้อมคำอวยพรในวันตรุษจีน

อั่งเปา หรือ อังเปา เรามักจะได้ยินคำนี้มาคู่กันในวันตรุษจีน และ คำว่า แต๊ะเอีย ที่เราจะได้ยินบ่อยอีกคำ โดยเฉพาะเด็กๆ จะดีใจอย่างยิ่ง ในวันตรุษจีน เพราะการให้อังเปาคือ วันที่ผู้ใหญ่จะให้เงินเด็กๆ หรือ บางบริษัทจะได้รับโบนัส หรือ อังเป่า เป็นเงินพิเศษ ทำให้มีความเอิบอิ่มและมีกำลังใจ ซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่าการให้อังเปา หรือ เเต๊ะเอีย ในวันตรุษจีนจะนำโชคลาภ ความสุข และความร่ำรวย มาสู่ตนเอง ทั้งผู้ให้และผู้รับ  พร้อมกับคำอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” อั่งเปา กับ แต๊ะเอีย มีความหมายอย่างไร  อั่งเป่า ตามภาษาจีน แปลว่า ซองสีแดง เป็นเงินของขวัญที่มีการให้และรับในวัฒนธรรมจีน โดยมีเงินบรรจุอยู่ด้านในของซอง ซึ่งสมัยก่อนจะใส่ถุงผ้าแต่ปัจจุบันนิยอมใส่ซองกระดาษสีแดง   อั่งเปานิยมมีการให้มอบให้ในงานสำคัญของครอบครัว เช่น พิธีแต่งงาน หรือ วันตรุษจีน (วันปีใหม่ของจีน) โดยในวันตรุษจีนผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือทำงานมีเงินเดือนแล้ว จะเป็นคนให้อั่งเป่าแก่เด็กหรือญาติที่ยังไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้ว ขอบคุณข้อมูลเพจ https://th.wikipedia.org แต๊ะเอีย แปลว่า กด หรือทับไว้ที่เอว …

วันตรุษจีน

วันตรุษจีน 2567 วันไหน สีแดงสำคัญอย่างไร ประวัติและข้อห้าม

วันตรุษจีน เป็นวันเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีน ตามปฏิทินจีน ชาวจีนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก เพราะนับว่าเป็นการรวมญาติครอบครัวได้อยู่พร้อมกัน ไหว้เจ้า ขอพร อวยพร และรวมถึงให้อังเปากันในวันตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเร่ิมวันใหม่ของปี วันตรุษจีน ปี 2567 วันไหว้ วันจ่าย และวันเที่ยว ตรงกับวันที่ไหน วันตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งกิจกรรมในช่วงตรุษจีนจะแยกวันออกมาเป็น 3 วันดังนี้ วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันจ่าย คือ วันก่อนวันสิ้นปีก่อนถึงตรุษจีน เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องออกไปจับจ่าย ซื้อของ รวมทั้งอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ วันไหว้ตรุษจีน ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตอนเช้ามืด จะเริ่มพิธีการไหว้ ป้ายเล่าเอี๊ย โดยเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ มีเครื่องประกอบการไหว้ คือ เนื้อสัตว์สามอย่าง ได้แก่ หมู เป็ด และไก่ ตอนสาย จะทำพิธีการไหว้ ป้ายแป๋บ้อ เป็นการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ตอนบ่าย จะทำพิธีการไหว้ ป้ายฮ่อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว วันเที่ยวตรุษจีน หรือ วันตรุษจีน …

ถวายผ้าไตรจีวรแก้กรรม

ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเริ่มต้นปีใหม่ให้ชีวิตปัง

ตลอดปีที่ผ่านมาหลายท่านคงผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการทำงาน การเงิน และ ครอบครัว จากความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ก่อไว้ทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจ หรือ ในอดีตที่ผ่านมา สิ่งที่จะช่วยให้บรรเทากรรมตามหลักศาสนาคือ เร่ิมต้นจาก อโหสิกรรม ไม่จองเวรซึ่งกันและกัน แล้วทำบุญระลึกถึงด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และ ผู้ล่วงลับในครอบครัว  ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลถึงสภาวะจิตใจที่ทำให้เข้มเเข็งต่ออุปสรรคและทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การทำบุญช่วงปีใหม่หรือสิ้นปีตามประเพณีของชาวไทย นิยม ถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม ถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ไปทำบุญพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ให้ชีวิตดำเนินตามหลัก ทาน ศีล สมาธิ และนำไปสู่ปัญญา เพื่อเข้าสู่การแก้กรรมตามหลักของพุทธศาสนา   ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร  คืออะไร กรรมที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในภพชาติต่อๆ ไปการขออโหสิกรรม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง การให้อโหสิกรรม คือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว …